boao

Boao-emblemo
La emblemo de BA: BA-o gardata de boao en ĉi linoleumgravuraĵo de Uday Dhar.

Pliaj detaloj
Beletra Almanako ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA 4, 5 kaj 6 por 2009, iam ajn dum 2009, je nia favora abonprezo.

Varbu por BA
Vi povas helpi nin disvastigi BA-on per aĉeto de unu el niaj t-ĉemizoj, kiujn vi povas porti dum Esperanto-aranĝoj.

(Klakante sur la ligon, vi forlasas la paĝojn de Beletra Almanako.)

Indekso de personaj nomoj
(BA1 ĝis BA4)

Ĉe la dik-kursivaj paĝnombroj temas pri rektaj kontribuintoj por BA (aŭtoro aŭ tradukinto de teksto en BA, ilustrinto). Tiuj kun steleto (*) estas premiitaj tekstoj de Belartaj Konkursoj de UEA. Se troviĝas eraroj en la nomoj (ekzemple en la hierarkio aŭ ordo de la personaj nomoj) bv. kontakti la eldonejon de BA. Post kelka tempo ni daŭrigos kun BA5.

A
Ackerman, Forrest J.  BA4: 84;
Adam, Eugène
(vidu ankaŭ: Lanti) BA3: 70;
Adamson, Hendrik BA3:
70;
Adúriz, Miguel Gutiérrez
(vidu ankaŭ: Dek, Liven) BA2: 112  BA4: 4, 12, 111, 114;
Águila, Arnoldo
BA4: 90, 111, 113;
Aîné, J. H. Rosny BA4: 92;
Aisberg, Eŭgeno
(pseŭdonimoj: Glacimonto kaj Sam O’var) BA3: 70;
Albault, André BA3:
63;
Albert, Antonija BA3:
69;
Alberti, Rafael
BA4: 133;
Aleksandro la Granda
BA4: 117;
Ali (Imamo) BA3:
83
Allen, Woody
BA1: 84
Almqvist, Carl Jonas Love BA4: 3, 121-122;
Anger, Per BA2: 61
Amos, A. W. BA4: 111, 113;
Apáti Kovács, Béla BA4: 106,
Arĥipoeto BA3: 2, 29–37
Argus (vidu ankaŭ Ellersiek, Friedrich) BA4: 79;
Ari, Valerio (vidu ankaŭ: Silfer, Giorgio) BA1: 74–87
Asimov, Isaac BA4: 83, 92,
Asnes, Aleksandr BA3: 80
Aŭgusteno (Augustinus) BA1: 73: BA3: 80
Audibert, Michel BA2: 74
Auld, William BA1: 64, 83, 84, 89, 90, 97, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; BA3: 62, 69, 70, 76, 111; BA4: 2, 3, 91, 94-104, 111, 112, 113, 125 ;
Azorín Izquierdo, Francisco BA3: 70

B
Babits Mihály BA3: 2, 46–47;
Bacon, Francis
BA1: 97
Baff, William Edward BA3: 80
Baghy Julio BA1: 149; BA2: 107; BA3: 69, 70;
Baissac, Aŭgusto BA2: 70
Bakó Sándor BA3: 70
Balech, Enrique BA3: 70
Banet-Fornalowa, Zofia BA2: 63, 64
Banham, Frank Reginald BA3: 70
Barca, Calderón de la BA1: 92
Barceló, Miquel BA4: 92;
Baroja, Pío BA3: 3, 77–78
Barrio, Toño del BA1: 3, 102, 163-170* ; BA2: 112
Barrios, Nuria BA4: 2, 4, 70-71;
Bayol, Georges BA3: 80
Becker, Ulrich BA1: 1; BA2: 1, 3, 114–118; BA3: 1; BA4: 1;
Beaufront, Louis de BA2: 106
Bejczy István BA4: 106, 107, 108;
Bellamy, Edward BA4: 106, 107, 109;
Belmont, Leo BA2: 63
Benczik Vilmos BA1: 152, 153, 155 BA4: 87;
Berkeley, George BA4: 25;
Berlusconi, Silvio BA1: 73
Berveling, Gerrit BA3: 2, 27, 29–37, 74, 75, 89, 123–124*, 170, 174;
Blackford, Stan BA4: 122;
Blanke, Detlev
BA1: 171; BA3: 173;
Blanke, Wera BA1: 172; BA3: 174; BA4: 120;
Bleier Vilmos BA2: 107
Boatman, Douglas BA2: 72
Bociort, Ignat Florian BA3: 70
Bodó, Karlo BA3: 46
Bofronto (Beaufront, Louis de) BA1: 75
Bogza, Geo BA3: 2, 48–50
Bojesen Bjørn A. BA4: 2, 13-19;
Bontempelli BA4: 128;
Borges, Jorge Luis BA4: 24, 79, 89;
Borovko, Nikolaj Afrikanoviĉ BA3: 70, 80
Bosĥo, Hieronimo BA1: 97
Boulton, Marjorie BA1: 97; BA3: 62;
Bourlet, Carlo BA3: 69, 80;
Brabant, Roger BA2: 72, 73, 75
Braga, Ismael Gomes (pseŭdonimoj Kristano Hagarido, Lino Teles k.a.) BA3: 70
Braŭn, Petro BA3: 3, 77–78;
Broadribb, Donald BA1: 87, 171; BA3: 174; BA4: 3, 115-117;
Bronŝtejn, Mikaelo BA3: 70;
Browne, Peter BA3: 70;
Bruno, Giordano BA4: 110;
Bulgakov, Miĥail BA2: 66
Bulthuis, Hindrik J. BA4: 86;
Burroughs, Edgar Rice BA4: 84, 86;
Butler, Octavia BA4: 112;
Busch, Wilhelm BA2: 118
Buys, Anneke BA3: 2, 24–25;
Byatt, A.S. BA1: 77;

C
Camacho, Jorge BA1: 1, 2, 3, 4, 70–87, 91–98, 163, 164, 171; BA2: 1, 2, 3, 4, 69, 75, 112, 113, 115, 119–123; BA3: 1, 2, 3, 4, 68–70, 71–72, 70, 75, 169; BA4: 1, 2, 3, 4, 12, 22, 68, 70-71, 111, 112, 113, 121-122, 123-139;
Camus, Albert BA4: 136;
Cano, Enrique BA2: 3, 5, 18, 27, 34, 57, 77, 103
Cano, Nuria BA2: 3, 124; BA3: 77;
Cappa, Giulio BA4: 80, 111, 112;
Carlevaro, Tazio BA1: 148, 149, 152, 155
Carol, Luiza BA1: 2, 6–12; BA3: 2, 3, 14, 89, 155–165*; BA4: 3, 105-110;
Cart, Théophile BA3: 70;
Cassirer, Paul BA2: 62
Cayley, Michael BA1: 3, 102, 146-147*; BA3: 2, 22–23; BA4: 3, 101-104;
Caxaro, Pietru BA3: 2, 45
Cela, Camilo José BA1: 165
Céline, Louis-Ferdinand BA2: 65
Cervantes, Miguel de BA1: 160; BA2: 113
Changyao BA2: 2, 35–48
Čejka, Theodor BA3: 80
Centassi, René BA3: 161, 165
Cezaro, Julio BA3: 168
Chamisso, Adelbert von BA4: 3, 115-117
Chaplin, Charles BA4: 128;
Chmielik, Tomasz BA2: 2, 28–33; BA3: 70;
Churchill, Winston BA4: 108;
Cink, Josef BA3: 70
Clarke, Arthur C. BA4: 89, 111, 130;
Clemens, Samuel BA4: 84;
Conde-Rey, Marie-France BA3: 69
Corben, Richard BA4: 83;
Corsetti, Renato BA1: 164
Cossavella, Alejandro BA2: 2, 14, 119;
Courtinat, Léon BA2: 111;

Ĉ
Ĉeĥov, Anton BA3: 71-72;

D
Dalai Lama BA1: 71
Däniken, Erich von BA4: 24;
Dante Alighieri BA1: 151, 155; BA3: 110;
Darwin, Charles BA4: 109;
Dassel, Rejnaldo de BA3: 29
Daŝgupto (Dasgupta), Probal BA1: 1, 2, 62, 72, 73; BA2: 1; ; BA3: 1; BA4:  1, 88, 91;
Davys, Yvon BA4: 83;
Declerck, Christian BA2: 3, 114–118; BA3: 3, 75–76;
Defoe, Daniel BA4: 107;
Deij, Leen BA1: 86
Dek, Liven (vidu ankaŭ: Adúriz, Miguel Gutiérrez) BA2: 107, 112; BA4:  2, 4, 50-53, 80-92, 111, 112;
Demmendaal, I. M. BA1: 3, 100
Descartes, René (Kartezio, Renato) BA3: 79
Devereux, Robert BA4: 81;
Dhar, Uday BA2: K. 118
Dickens, Charles BA4: 107;
Dickson, Gordon R. BA4: 85;
Diego, Fernando de BA1: 165; BA2: 113; BA3: 78;
Dijk, Ziko Van (Sikosek, Marcus) BA1: 170
Dinwoodie, John Sharp BA1: 152, 155
Dobrzyński, Roman BA1: 173; BA3: 175;
Dorcas, Filipo BA2: 2, 6–10;
Dostojevskij, Fjodor BA3: 71-72;
Doumen, Pieter BA3: 3, 89, 166–172*;
Downes, William John BA1: 154
Drake, Brian E. BA1: 3, 102, 123-144*
Drezen, Ernest BA2: 111;  BA4: 120;
Drezen, Hilda BA3: 69;
Drown, Den BA1: 2, 13–18
Duché, Jean BA3: 168
Durieux, Tilla BA2: 62

E
Eco, Umberto BA1: 80, 85
Eichmann, Adolf BA2: 61
Einstein, Albert BA3: 162, 165;
Elgin, Suzette Haden BA4: 82, 83;
Elgo, Serĝo BA2: 74;
Eliade, Mircea BA1: 2, 47–52
Ellersiek, Friedrich (vidu ankaŭ Argus) BA4: 79;
Engholm, Stellan BA3: 69;
Eroŝenko, Vasilij BA3: 69;
Ertl István BA1: 1, 2, 20-21, 85; BA2: 1, 61, 64 , 65, 66, 115; BA3: 1, 2, 3, 46-47, 69, 73-74; BA4: 1, 2, 4, 20-22, 86, 106, 111, 113, 122;

F
Farmer, Philip José BA4: 84;
Favre, Alain BA3:
159, 164;
Fejes, Márton BA3:
2, 46;
Fernández, Amelia
BA2: 113
Fernández, Miguel
BA1: 92, 97; BA2: 112, 115; BA4: 3, 12, 123-139;
Ferreira, Reinaldo Marcelo BA2: 2, 15–17;
Fethke, Jan (vidu ankaŭ Forge, Jean) BA2: 71; BA4: 87;
Fighiera, Gian Carlo BA1: 171; BA3: 173;
Flego, Srdjan BA2: 64
Flesch, Hans BA2: 69, 72, 75
Fliessbach, Holger BA2: 65
Flug, Leo BA2: 71
Fonseca, Flávio BA2: 122;
Forge, Jean (vidu ankaŭ Fethke, Jan) BA2: 71; BA4: 87;
Francis, John Islay BA1: 152, 155; BA3: 70; BA4: 88;
Frank, Anne BA2: 59
Frank Milward, A. BA4: 106
Frowde, Henry BA3: 165
Fsadni, (Patro) Mikaelo BA3: 45

G
Galadí-Enríquez, David BA2: 113; BA4: 50;
Gallego, Rubén
BA2: 123;
Gällmo, Gunnar
BA4: 2, 4, 55-58, 121-122;
Gandhi, Mahatmo BA3: 158;
García, Higinio BA4: 2, 23-33;
García Lorca, Federico BA4: 133, 139;
Gelger Henrik BA3: 69;
Gernsback, Hugo BA4: 90;
Ghosh, Sankha BA1: 2, 62
Giachino, Giuliano BA4: 92;
Giorgi, Aldo de‘ BA2: 116
Giŝpling, Mikaelo BA3: 3, 89, 110–122*;
Goethe, Johann Wolfgang von BA2: 76, 118; BA4: 115;
Gogh, Vincent Van BA4: 110;
Golden, Bernard BA2: 63; BA4: 2, 4, 6-12, 24, 25, 81;
Golding, William BA1: 97
Góngora, Luis de BA1: 165
Goninaz, Michel Duc BA3: 84;
Goya, Francisco de BA1: 84
Grabowski, Antoni BA1: 150
Green, Will BA4: 111, 113;
Gubbins, Paul BA1: 172; BA2: 2, 3, 69–76, 78–102; BA3: 174; BA4: 71, 104;
Guglielminetti, Clelia Conterno BA1: 64
Guillén, Jorge BA4: 133;
Günkel, Claus J. BA4: 111;

H
Haase, Martin BA1: 172
Hamaker, C. M. BA4: 106;
Hamming, G. BA3: 63
Hankel, Marie BA3: 80;
Harlow, Donald BA1: 172; BA3: 69; BA4: 84;
Harrison, Harry BA4: 84, 85, 92;
Hartwig, Sebastiano BA1: 80
Haupenthal, Reinhard BA3: 70;
Hawking, Stephen BA4: 24;
Hawthorne, Nathaniel BA4: 107;
Heide, Zora BA3: 69;
Heine, Heinrich BA3: 110;
Heinlein, Robert A. BA4: 83;
Heller, Wilhelm BA3: 80
Hernández, Miguel BA4: 127;
Hillel (Hilelo) BA3: 80
Hisasi, Kitagawa BA3: 175
Hitchcock, Alfred BA1: 87
Hitler, Adolf BA2: 58; BA3: 171; BA4: 113, 117;
Hitoshi, Gotoo BA1: 171; BA3: 173;
Hohlov, Nikolao BA1: 149
Holevitch, Nelly BA1: 71
Homero BA3: 167
Hosi, Sin'iti BA4: 86;
Hugo, Victor BA4: 107;
Huĝimoto, Tacuo BA1: 2, 61, 86; BA4: 134;
Hyams BA4: 86;

I
Ignotus, Coronel BA4: 86;
Ilutoviĉ, Klara
BA2: 115
Irving, Washington BA4: 107;
itô kanzi (vidu ankaŭ ludovikito) BA4: 27, 28, 134;
Ivano la Kvara (~ la Terura) BA3: 86

J
Jakob, Heinz BA2: 107
Janičić, Dimitrije
BA1: 2, 22
Javal, Emile BA3: 80
Jesuo BA2: 66, 67, 68
Jiménez, Juan Ramón BA4: 133;
Johano de Anglujo BA4: 84;
Johansson, Sten BA1: 3, 75, 102, 114-120* ; BA2: 73, 76; BA3: 2, 3, 6–10, 68, 89, 98-102*; BA4: 51, 111, 112;
Johnson, Wilfred B. BA3: 69
Jonas, Franz BA3: 79
Jong, Rejna de BA2: 2, 56; BA3: 69;
Jonkova, Rena BA1: 3, 100
Jung, Carl BA4: 116;
Jung, Teo BA2: 107; BA4: 86;
Jung-Kee, Lee BA1: 3, 100

Ĵ
Ĵemĉuĵnikov, Аleksej, Vladimir kaj Aleksandr (fratoj) BA3: 85

K
Kafka, Franz BA2: 62
Kalocsay Kálmán
BA1: 64, 67, 95, 97, 149, 150, 151, 155; BA2: 64, 108; BA3: 46, 58, 59, 65, 69, 70, 110;
Kanoviĉ, Grigorij BA2: 2, 28–33; BA3: 70;
Karamzin, Nikolaj Miĥajloviĉ BA3: 86
Karinthy Frigyes BA4: 86;
Karkiainen, Anja BA1: 3, 102, 145*; BA3: 2, 16–21, 38–44, 173;
Karpunina, Lena BA1: 3, 102, 109-113*; BA3: 3, 89, 90-98*, 103–109*;
Kartezio, Renato (vidu Descartes, René)
Katzenellenbogen, Lutz BA2: 62
Kei, Kurusu BA1: 97
Kertész Imre BA2: 61, 63, 64;
Ki, Leo BA4: 1, 3, 4, 5, 54, 59, 69, 72, 93;
Klemperer, Victor BA1: 87; BA2: 62
Klodvigo (la 1-a) BA3: 168
Kniivilä, Kalle BA2: 61, 65, 123;
Kock, Edwin de BA1: 2, 23–32, 64
Kofman, Antoni BA3: 80
Kolker, Boris BA1: 3, 89, 89–90; BA3: 164;
Komenio, Johano Amoso (Komenský, Jan Amos; Comenius, Johann Amos) BA3: 79
Konisi Gaku BA1: 172; BA3: 174; BA4: 88;
Korĵenkov, Aleksander BA2: 3, 105, 109–112; BA3: 3, 71–72, 79–81; BA4: 2, 94-104;
Kornfeld-Grenkamp, Salomon BA2: 63
Kozłowski, Czesław BA2: 107; BA3: 72;
Kreuz, Robert BA2: 107
Krishnamurti, Jiddu BA1: 70
Kubrick, Stanley BA4: 130;
Kurzens, Nikolai BA3: 70;

L
Lafferty, R. A. BA4: 89;
Lamark, Ĝiz el
BA4: 111, 113;
Langlet, Nina
BA2: 61, 63, 64, 65
Lang, Fritz
BA4: 87;
Langlet, Valdemar
BA2: 61
Lanti
(vidu ankaŭ: Adam, Eugène) BA3: 70;
Lapenna, Emilija
BA2: 74, 76;
Lapenna, Ivo
BA1: 71, 155; BA2: 111; BA3: 69;
Laxness, Halldór BA1: 2, 53–59; BA2: 48;
Lejzerowicz, Izrael BA2: 63, 107;
Leibniz, Gottfried Wilhelm BA3: 79
Lem, Stanisław BA4: 89, 92, 113;
LePen, Jean-Marie BA1: 84
Le Puil, Jacques BA1: 172; BA2: 65;
LeQuint, Armela BA2: 65;
Levertov, Denise BA1: 68
Levi, Primo BA2: 62
Lewis, C. S. BA4: 104;
Lindstedt, Jouko BA1: 172 BA3: 175;
Lins, Ulrich BA1: 155; BA2: 59; BA3: 165, 171;
Lipari, Michela BA3: 175;
López, Óscar BA3: 3, 5, 15, 28, 51, 67, 88
Lorenz, Francisko Valdomiro (Lorenc, František Vladimír) BA3: 69
Lorjak (Mahé, Jacques-Louis) BA1: 153, 156
Löwenstein, Anna BA1: 172; BA2: 66; BA4: 2, 73-79, 118-120;
ludovikito (vidu ankaŭ itô kanzi) BA4: 27, 28, 134, 135;
Lukjanec, Dina BA1: 102
Luna, Leo BA4: 111, 112, 113;
Lundwall, Sam J. BA4: 90;
Luther, Martin (Lutero) BA3: 33;
Luyken, Heinrich August BA3: 69;

M
MacGill, Stefan BA1: 3, 102; BA2: 3, 75, 76, 125–143*;
Mallia, Carmel BA1: 171; 2, 11–13; BA2: 2, 11–13; BA3: 2, 26, 45, 173;
Malovec, Miroslav BA3: 3, 79–81;
Manero, Ana BA2: 112;
Mann, Thomas BA2: 76;
Mao Zifu BA1: 2, 3, 33–37, 64, 83, 91–98, 171; BA2: 2, 26, 35–48, 115; BA3: 173; BA4: 2, 94-100;
Marko-Aŭrelio BA1: 160
Maron, Meva BA2: 115
Martin, Victor BA4: 2, 60-68;
Martinelli, Perla BA1: 72, 81, 84
Martinus (Martinus Thomsen) BA3: 33
Maschl, Otto BA3: 69
Masson, Henri BA3: 161, 165
Mattos, Geraldo BA2: 122; BA3: 3, 89, 126–154*;
Maude, Aylmer BA3: 165
Maura, G. E. BA4: 139;
Mayer, Herbert BA2: 67;
Medici, Laŭrenco BA2: 108
Mehrĵui, Dariuŝ BA3: 82
Melnikov, Valentin BA1: 3, 89–90; BA2: 106;
Mercier-Odier BA3: 80
Michaux, Alfred BA3: 80
Miĥalski, Eŭgeno BA1: 149
Milton, John BA4: 107;
Minnaja, Carlo; BA2: 3, 104–108;
Miyamoto Masao BA4: 127;
Moleón, Francisco Javier BA3: 2, 11–13;
Molle, Gianfranco BA1: 172
Montagut, Abel BA1: 65; BA2: 113; BA4: 24, 91, 111, 113, 139;
Moon, Brian BA1: 173; BA3: 175;
Moorcock, Michael BA4: 83;
Moscheles, Felix BA3: 80
Mugabe, Robert BA1: 85
Mussolini, Alessandra BA1: 84

N
Napoleono (Napoleon Buonaparte) BA4: 117;
Nemere István
BA1: 86 BA4: 87, 88, 111, 112;
Nerono BA1: 160; BA4: 117;
Nervi, Mauro BA1: 2, 38–40, 64; BA2: 115; BA4: 22, 125;
Nesvadba, Josef BA4: 86;
Neves, Gonçalo BA1: 95; BA2: 3, 109–112; BA4: 53;
Newell, Leonard Nowell Mansell BA3: 70
Nijazov, Saparmurat BA1: 81
Nilsson, Bertil BA1: 86; BA3: 69;
Niŝinaga, Makoto BA1: 3, 100
Nogueira, Roberto Passos BA1: 171

O
Okuĝava, Bulat BA3: 118
Olsson, Lars (Lon)
BA4: 2, 4, 55-58;
Oneţ, Ionel
BA1: 2, 47–52; BA3: 2, 48–50; BA4: 2, 22, 60-68;
Ortega y Gasset, José BA4: 133;
Orwell, George BA1: 72, 87; BA4: 83, 86;
Osho ("Rajneesh" Chandra Mohan Jain) BA1: 81

P
Pannella, Marco BA1: 71
Pentus, Anna kaj Mati BA3: 3, 85–87;
Pessoa, Fernando BA1: 162
Pétigny, Aline de BA1: 102
Petöfi, Sándor BA3: 65;
Philippe, Benoît BA2: 2, 19–22, 115; BA3: 3, 75–76; BA4: 68;
Pietiläinen, Jukka BA1: 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156
Pilger, Wouter BA3: 69;
Piron, Claude BA1: 163, 164; BA2: 2, 17; BA3: 69, 159, 161, 164, 170;
Pitagoro (Pythagoras) BA3: 162, 165
Pitarch, Güili BA1: 3, 5, 19, 46, 60, 63, 88, 99, 101, 176
Pitigrilli (Dino Segre) BA4: 128;
Piton, James Rezende BA1: 172; BA3: 175;
Platono BA4: 24, 86;
Pleadin, Josipr BA3: 3, 4, 68–70, 75;
Pokrovskij, Sergio BA2: 66
Postnikov, Aleksandr BA3: 70;
Pound, Ezra BA4: 128, 138;
Prüfer, H. BA4: 83;
Puŝkin, Aleksandr BA3: 114;
Putin, Vladimir BA1: 81

Q
Quesada, María José BA3: 70
Quevedo, Francisco de
BA1: 165

R
Radiguet, Raymond BA3: 3, 82–84
Raël (Vorilhon, Claude) 
BA4: 24, 25, 26;
Ragnarsson, Baldur
BA1: 2, 41–45, 53–59, 64–69, 95, 97; BA2: 2, 23–25, 48; BA3: 2, 56–66;
Ramón Gómez de la Serna  BA4: 128, 129, 133, 138;
Rao, A. Giridhar
BA4: 3, 111-113;
Régulo Pérez, Juan BA1: 95, 152, 155; BA2: 59, 60;
Renoir, Pierre-Auguste BA2: 62
Reynolds, Mack BA4: 84;
Ries, Jean-Marie BA3: 3, 89, 125*;
Rilke, Rainer Maria BA2: 116, 118
Rinko Kubota BA4: 2, 34-49;
Riviére, Christian BA1: 102
Rivière, Martine BA1: 102
Rokamoriĉe, Luiĝi BA3: 160, 164
Rosbach, Johan Hammond BA3: 70
Rossetti, Reto BA1: 152, 153, 155; BA2: 74, 76;
Rossi, Nicolino BA3: 76
Rowling, J. K. BA4: 73-79;

S
Sadler, Victor BA1: 64
Santos, João José BA3: 159, 164
Saramago, José BA1: 97
Sarasua, Joxemari BA3: 70;
Savir, Moŝe BA3: 70;
Sayadpour, Keyhan Zanjani BA3: 3, 82–84;
Sayers, James Denton BA4: 86;
Schiff, Béla BA3: 80;
Schlaf, Leopold BA3: 80;
Schmidt, Adolf BA2: 71
Schmidt, Geo BA2: 71, 76
Schneeberger, Friedrich BA3: 80;
Schulze, Karl BA2: 76;
Schwartz, Raymond BA1: 149; BA2: 106;
Schweitzer, Albert BA3: 162, 165;
Seabra, Manuel de BA2: 66; BA3: 3, 73–74;
Sebert, Hippolyte BA3: 80;
Seelten, Reinhard BA3: 79;
Seneko BA1: 160
Seppik, Henrik BA1: 89, 90;
Serment, Mladen BA2: 64
Shelley, Percy Bysshe BA4: 107;
Silfer, Giorgio (vidu ankaŭ Ari, Valerio) BA1: 70–87, 151, 156; BA2: 74, 76; BA3: 69;
Sluckij, Boris BA3: 116; BA4: 90, 117;
Soros Tivadar (vidu ankaŭ Ŝvarc, Teodoro) BA2: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65;
Stalin, Josif BA3: 171; BA4: 117;
Steele, Trevor BA2: 2, 66–68, 107; BA3: 2, 52–55; BA4: 3, 118-120, 122;
Štimec, Spomenka BA2: 62, 63, 65, 107;
Strugackij, Arkadij kaj Boris BA4: 89,91, 92;
Sturmer, Kenelm Ralph Creusé BA3: 69
Sutton, Geoffrey BA1: 3, 102, 148-156*; BA3: 4, 68, 75; BA4: 114;
Swift, Jonathan BA4: 87;
Szathmári Sándor BA4: 87;
Szilágyi, Ferenc (Francisko) BA3: 46

Ŝ
Ŝapiro, Jakobo BA2: 63
Ŝarapova, Ana
BA3: 165
Ŝekspiro (Shakespeare, Williams)
BA1: 161; BA4: 102, 107;
Ŝidlovskaja, Maria BA3: 85–87
Ŝvarc, Teodoro (vidu ankaŭ Soros, Tivadar) BA2: 59

T
Tárkony Lajos (vidu Totsche, Ludoviko)
Tennyson, Alfred
BA4: 107;
Thackerey, William Makepeace
BA4: 107;
Toivonen, Markku
BA3: 2, 38–44
Tolkien, John Ronald Reuel
BA4: 2, 24, 92, 94-104;
Tolstoj, Lev Nikolajeviĉ (Leo)
BA3: 79, 85, 163, 164, 165;
Tolstoj, Aleksej Konstantinoviĉ
BA3: 85
Tolstoj, Aleksej Nikolajeviĉ
BA3: 3, 85–87; BA4: 86;
Tonkin, Humphrey
BA1: 3, 164, 171–173; BA2: 2, 58-76; BA3: 3, 4, 60, 171, 173–175; BA4: 106;
Tóth, Endre BA2: 72, 73, 76;
Totsche, Ludoviko (Tárkony Lajos) BA1: 156 156; BA3: 69, 70;
Trifonĉovski, Ljubomir BA1: 72
Tudor, Corneliu Vadim BA1: 84
Turone, Giuliano BA3: 174
Twain, Mark BA1: 77; BA4: 84;

U
Ullate, Pedro BA4: 52;

Ŭ
Ŭakajama, Bokusui BA1: 2, 61

V
Valén, Antonio BA2: 112; BA3: 73, 74;
Valéry, Paul
BA4: 133;
Valle-Inclán, Ramón del
BA3: 78
Vanhecke, Frank
BA1: 84
Varley, John BA4: 89;
Verhaeghen, Paul BA2: 114
Verlaine, Paul BA2: 118
Verloren van Themaat, Willem A. BA1: 149, 153, 156
Verne, Jules BA3: 79; BA4: 85, 86;
Verne, Michel BA4: 86;
Veuthey, Francisko BA1: 173; BA3: 175;
Viana, Paulo Sérgio BA1: 3, 102, 157-162*; BA3: 89;
Vilhelmo el Sicilio BA3: 36
Virtanen, Pekka BA4: 90, 111, 114;

W
Wallenberg, Raul BA2: 61
Waringhien, Gaston
BA1: 64, 150, 155, 156; BA3: 58, 59;
Weilshäuser, E. BA3: 163
Weinstein, Halina BA2: 63
Wells, Herbert George BA4: 86, 87, 106, 109, 110;
Wells, John BA4: 114;
Wennergren, Bertil BA1: 172
Wensing, Evert BA3: 169
Westover, Tim BA1: 3, 102, 103-108*
Wettinger, Godfrey BA3: 45
Whitman, Walt BA1: 65; BA2: 2, 49–56;
Wiese, Martin BA2: 122
Wiesenfeld, Edvardo BA2: 63
Williams, Charles BA4: 104;
Williams, Howard BA3: 163
Wittenberg, Maurice BA2: 2, 49–56;
Wordsworth, William BA4: 107;
Wüster, Eugen BA4: 3, 115-117, 120;

Z
Zamenhof, Felikso BA2: 70, 76;
Zamenhof, Klara
BA4: 28;
Zamenhof, Ludoviko Lazaro
BA1: 65, 69; BA2: 58, 109, 111; BA3: 3, 59, 69, 79–81, 157, 161, 162, 163, 165, 171; BA4: 27, 28, 29, 31, 32, 76, 106, 134;
Zelazny, Walter BA1: 70, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 84
Zilah, Eugène de BA3: 69

 
 
   
  © Mondial