boao

Beletra Akmanako n-ro 7
BA7 - ISBN: 9781595691521
140 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Bildoj de Makis Malafékas.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 7

BA7

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA7 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen kelkaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA7:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x)
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo
 • Ĉe amazon.com en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (baldaŭ)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (baldaŭ)
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto)
 • Ĉe buecher.de en Germanio (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto)
 • Ĉe fishpond.com.au en Aŭstralio (kreditkarto)
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA7 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro, en kiu vi povas foliumi kaj legi. Post la legado, simple fermu la novan fenestron por reveni ĉi tien. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Bjørn A. Bojesen: Sinjor’ Nenio
 • Jorge Camacho: Varme vama verko

Poezio

 • Nicola Ruggiero: Poemoj el Se iĝos rosoj ulmoj

Tradukita Prozo

 • Lukiano: El La Mensogamiko aŭ la dubanto (trad. Gerrit Berveling)
 • Ĝoni Ramonov: Revaz (trad. Slavik Ivanov)

Debatoj:

 • Gerrit Berveling: Pri la (ne)haveblo de nia literaturo

Artikoloj

 • Christian Declerck: Poetoj ne povas ne poemi pri poezio
 • Antonio Valén: Memore pri Madeleine de Zilah (1937-2009)

Eseoj

 • Kris Long: LKK krias ja
 • Carlo Minnaja: Dante laŭ Dondi

Recenzoj

 • La libro de araba saĝo (Ricardo Felipe Albert Reyna pri La Trezoro de arabaj proverboj kaj anekdotoj de Husajn Muhamad Al-Amili)
 • De Nederlando al Japanio kaj reen (Valentin Melnikov pri Vojaĝimpresoj el Siberio kaj Japanio de Gerrit Berveling)
 • (Post)moderna trobadoro (Jorge Camacho pri Yvonne. Sonetoj malsekretaj de Timothy Brian Carr)
 • Fatala triangulo (Anna kaj Mati Pentus pri Fatalo de Louis Couperus, trad. de Gerrit Berveling)
 • Pri diversaj eventoj, diverslokaj kaj diverstempaj (Anna kaj Mati Pentus pri Pri vagabondoj kaj friponoj, pri damoj kaj kavaliroj de Louis Couperus, tradukita de Gerrit Berveling)
 • Koŝmara hejmaro (Ricardo Felipe Albert Reyna pri Dormanta hejmaro de Manashi DasGupta, tradukita de Probal Daŝgupto)
 • Senpretende, malebene (Jorge Camacho pri Versoj de persoj de diversaj aŭtoroj, redaktita de Keyhan Sayadpour)
 • Duone membiografia (Gunnar Gällmo pri Fraŭlino Maitreyi de Mircea Eliade, tradukita de Ionel Oneţ)
 • Homo ĉiam nekontenta (Michael Cayley pri Faŭsto de de Goethe, en la tradukoj de Karl Schulze kaj de Willy Nüesch)
 • Demandosigna infanlibro (Probal Daŝgupto pri Makako kaj Antono de de Alfredo Gómez Cerdá, tradukita kaj desegnita de Pedro Ullate López)
 • Islamofobio kiel distraĵo (Sten Johansson pri Serpentoj en la puto de István Nemere)
 • El la islanda prapoezio (Geoffrey Sutton pri La Edda de Snorri Sturluson, tradukita de Baldur Ragnarsson)
 • Klasikaĵo de la sveda literaturo (Gunnar Gällmo pri Insulanoj de Hemsö de August Strindberg, tradukita de Sten Johansson)
 • Material-bazo ne ignorebla de futuraj studoj (Reinhard Haupenthal pri Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto de Geoffrey Sutton)
 
   
  © Mondial