boao

Beletra Akmanako n-ro 3
BA3 - ISBN: 9781595691071
176 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Fotoj de Óscar López.

Klaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj

Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 3

BA3

Klaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA3 tuj:

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Usonanoj


Ekster Usono


Jen aliaj ligoj, kiuj povas faciligi al vi la serĉon por BA3:

 • Ĉe Mondial (sendota el Usono aŭ Britio, pago per kreditkarto, usona ĉeko, bankĝiro al germana aŭ usona banko, aŭ al nia UEA-konto-move-x).
 • Ĉe UEA aŭ via kutima libroservo.
 • Ĉe amazon.com en Usono (kreditkarto).
 • Ĉe Barnes and Noble en Usono (kreditkarto)
 • Ĉe amazon.ca en Kanado (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.fr en Francio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe buecher.de en Germanio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.co.uk en Britio (kreditkarto).
 • Ĉe amazon.jp en Japanio (kreditkarto).
 • En iu ajn librovendejo de la mondo konektita kun la internacia perkomputila mendoreto; simple donu al la vendisto la ISBN-numeron de la libro (vidu maldekstre!)
Por legi partojn de BA3 en la reto, bv. klaki. Malfermiĝos nova fenestro, en kiu vi povas foliumi kaj legi. Post la legado, simple fermu la novan fenestron por reveni ĉi tien. Bv. atenti ke temas pri materialo kies kopirajto apartenas al la aŭtoroj kaj/aŭ tradukintoj de la tekstoj, do bv. ne redistribui ilin ie kaj iel ajn, presite, printite aŭ elektronike.


Enhavtabelo:


Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Sten Johansson: Faktoro 15
 • Francisco Javier Moleón: La tagon de via morto
 • Luiza Carol: La domo de Brendo

Originala Poezio

 • Anja Karkiainen: Al portretisto; Portret' pri vi; Sonbukedo; Savo; Resone; Son-ondare; Splena finalo; Post tradukprovo; Diversverse
 • Michael Cayley: Fiŝistoj; Odiseo; Senfinaj frazoj
 • Anneke Buys: koloroj, vortoj, sonoj; Perdita; kojnoskribo
 • Carmel Mallia: Post mia forveturo; Moderna poeto
 • Gerrit Berveling: Kelkaj utaoj el Japanujo

Tradukita Poezio

 • Arĥipoeto: Tri poemoj (trad. Gerrit Berveling)
 • Markku Toivonen: Aspektoj pri la tempo; Rakonto pri kruĉo; Diris iu ĉino...; Solitude; Forgesita soldato (trad. Anja Karkiainen)
 • Pietru Caxaro: Kantileno (trad. Carmel Mallia)
 • Mihály Babits: Epilogo de l’ lirikisto (trad. Márton Fejes kaj István Ertl)
 • Geo Bogza: Hipotezo; Wagner; Signoj; Premsonĝo; Tiuaŭtune (trad. Ionel Oneţ)

Eseoj

 • Trevor Steele: Aventuroj de naivulo en la oceano de literatura business
 • Baldur Ragnarsson: Verki poezion en Esperanto

Recenzoj

 • Ordeno ne tute en ordo ... (Jorge Camacho pri Ordeno de Verda Plumo de Josip Pleadin)
 • Tri ne estas tro (Jorge Camacho pri Serio Sed ne el katedro, resp. n-roj 1, 2 kaj 3 de Aleksander Korĵenkov)
 • Romano granda sur nuraj 86 paĝoj (István Ertl pri Ĉu vi konas Blaise Cendrars? de Manuel de Seabra)
 • Versa donaco (Christian Declerck pri Verse reversi de Benoît Philippe)
 • Trovita per traduko: denove Pío Baroja en Esperanto (Petro Braŭn pri Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj de Pío Baroja)
 • Ali-angula portreto de Zamenhof (Miroslav Malovec pri Mi estas homo. Originalaj verkoj de L.-L. Zamenhof, red. Aleksander Korĵenkov)
 • Stranga am-aventuro (Keyhan Sayadpour Zanjani pri Kun diablo en la korpo de Raymond Radiguet)
 • Sentimentoj kaj kruelaĵoj (Anna kaj Mati Pentus pri Princo Serebrjanij de A. K. Tolstoj)

Rezultoj (premiitaj tekstoj) de la Belartaj Konkursoj

 • Verkoj de
 • Julia Sigmond,
 • Sten Johansson,
 • Nicola Ruggiero,
 • Jean-Marie Ries,
 • Folke Wedlin,
 • Lena Karpunina,
 • Geraldo Mattos,
 • Luiza Carol
 • Raporto kun komentoj de Humphrey Tonkin
 
   
  © Mondial