boao

Beletra Akmanako n-ro 25
BA25 - ISBN: 9781595693143
170 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Kovrila pentraĵo de
盧昉 Lu Fang
(lufang.com.tw).


Alklaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 130 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.


Beletra Almanako 25

ABONU TRA UEA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:

 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas proksimume € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA24

Alklaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA25 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Ekster Usono


Usonanoj 

Enhavtabelo:

Prezento (Jesper Lykke Jacobsen)

Originala Prozo

 • Grigorij Arosev: Dolly
 • Lilia Ledon: Realo, nepriskribebla realo. Paŝoj al plena realo-aliro
 • Barry Friedman: Bukaj-aj esperantistaj frenezetuloj

Originala Poezio

 • Antonio Valén: Filandroj oldaj (Ama fer' iama; Floron puran;
  Grandurba mateniĝo; Disiĝo; Detruenda am-karcero; Vino venena;
  Tagmezo; Jen vi kaj mi; Diin' en dormo; Senlimen; Varma-somere;
  Fendoj; Mallume inter du lumoj)
 • Gerrit Berveling: Eŭropo 1992; Eŭropo 2015; Serieto da 11-oj

Tradukita Prozo

 • Yehuda Gur-Arie: Falsulo (trad. Luiza Carol)

Tradukita Poezio

 • Ĥaim Naĥman Bjalik: Poemoj (Pro ruĝa pomo; Se vi trovos; trad. Amir Naor)
 • Ses kluĵaj poetoj nuntempaj: Poemoj (Daniel Moşoiu; Ion Mureşan: Poemo
  pri espero; Lajos Molnos: Poemo pri feliĉo; Maria Olteanu: Hodiaŭ;
  Ion Cristofor: Vintra tago; Alexandru Jurcan: La laceco de la seĝoj;
  trad. Ionel Oneţ)
 • Hannes Sigfússon: Sankta Vaĉo (trad. Baldur Ragnarsson)

Tradukita Teatro

 • Miguel Fernández: Finfine Bohemiaj lumoj vidis la lumon

Eseoj / Artikoloj

 • Jorge Camacho: Japanujo kaj mi
 • Jorge Camacho: Malheloj kaj malbeloj en HEL
 • Carlo Minnaja: Libro pri historio – historio pri libro
 • Gerrit Berveling: Pri la libroj de la eldonejo Fonto
 • Miguel Fernández: Reago al la recenzo La bunteco de anarkiismo
  en Hispanio
 • Li Chaoyang: Pri mia patro Li Shijun (Laŭlum)

Intervjuo

 • Suso Moinhos: Parolante kun Nora Caragea: la lingvo, la vivo, la libroj

Reago

 • Detlev Blanke: Kio estas la literaturo de Esperanto?

Recenzoj

 • Julia Sigmond pri Ie pri io (de Tereza Kapista)
 • Jorge Camacho pri Aŭdienco (de Václav Havel; trad. Josef Vondroušek)
 • Suso Moinhos pri Sinonima vortaro de Esperanto (de Emil Dimov)
 • HIROTAKA Masaaki (Vastalto) pri Cent hajkoj (de Andreas Kück)
 • Mao Zifu pri Indiferento. De la universo ĝis la homo (de Paulo Silas)
 • Carlo Minnaja pri La korto(de Kristian Lundberg, trad. Gunnar Gällmo)
 
 
   
  © Mondial