boao

Beletra Akmanako n-ro 19
BA14 - ISBN: 9781595692771
140 paĝoj. ISSN: 1937-3325
grando: proks. 8.5" x 5.5"
(proks. 21.3 cm x 13,8 cm)

Desegnoj de Max Elbo kaj el commons.wikimedia.org.


Alklaku por legi detalojn pri unuopaj BA-oj
Pri BA
Beletraj Almanakoj ampleksas inter 140 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni BA por la nuna jaro, iam ajn dum la jaro, je nia favora abonprezo.


Beletra Almanako 19

NOVA! – (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. Vi nur devas okupiĝi pri du aferoj:

 1. skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org kun la noto "Konstanta mendo de BA"
 2. havi sufiĉe da mono en via UEA-konto, ĉar la libroservo ĉiufoje aŭtomate prenas la kontraŭvaloron de la BA-ekzemplero plus sendokostojn (kaj eventualan AVI) el via konto. La baza prezo por unu BA en la katalogo de UEA estas proksimume € 9,90.
  (Tamen, se foje vi ne havas sufiĉe da mono en via konto, la libroservo sendos al vi mesaĝon kun la informo pri la manko de mono.)


Por plu mendi rekte ĉe Mondial:

BA18

Alklaku la bildon por vidi
pli grandan version.

Aĉetu BA19 tuj!

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.

Ekster Usono


Usonanoj 

Enhavtabelo:

Prezento (Jorge Camacho)

Originala Prozo

 • Mikaelo Bronŝtejn: No pasarán
 • István Ertl: Langeroj
 • Anina Stecay: La komisio
 • Memore al: Lena Karpunina: Jaŝa

Originala Poezio

 • mao zifu: tri poemoj
 • Manel Marquès:Poemoj (La kosmo ĉe la urbofenestro; Mistera fonto; Krono el oro, strofo el arĝento; Ovo; Novembro; Dramo en la haven’...; La absoluta harmonio)
 • Memore al: Ljubomir Trifonĉovski: kontraŭlogike

Tradukitla Prozo

 • Mihály Kornis: Petskribo (trad.István Ertl)
 • Lya Luft: Duigita mio (trad. Rita Mara Netto de Moraes)
 • Rosa Montero: Blinda amo (trad. Ana Manero)
 • Teresa Solana: La unua seria murdisto de la (pra)historio (trad. Javier Guerrero)
 • Laura Solé Aymamí: Ŝipo sen ŝipano (trad. Miguel Fernández)
 • Memore al Daniel Luez

Tradukitla Poezio

 • Tony Kushner: Disfala mond’ (trad. István Ertl)
 • Aleksandr Puŝkin: Tri poemoj (Scivolemulo; Jen Muz’...; Kristo resurektis; trad. Valentin Melnikov)
 • Teresa Costa-Gramunt: Vinber-rikolta pejzaĝo (trad. Joan Inglada Roig)
 • Diversaj aŭtoroj (Jurij Vinniĉuk: Dormas korvoj; Andrij Panĉiŝin: Iam
  estis somero; Maria-parko; Viburno; Sangon trinkis kanajloj; trad. Kris Long)

Eseoj / Artikoloj

 • Jorge Camacho: Motivoj por ne kabei
 • Giulio Cappa: Pri kongresoj en Bonaero
 • Probal Daŝgupto: Flugilhava ŝtono: la poezio de Jiří Karen
 • Ulrich Lins: La du flankoj de Ivo Lapenna
 • Jean Amouroux: Tamen ne recenze pri recenzo
 • Paul Gubbins: Memore al Jerzy Fornal
 • Nicola Ruggiero: Pri la atendo de la efektivo
 • Viktor Pajuk: Kantoj de la Majdano

Recenzoj

 • Gunnar Gällmo pri Star in a Night Sky, red. Paul Gubbins
 • Sten Johansson pri Urbo Goblinsk de Mikaelo Bronŝtejn
 • Valentin Melnikov pri Belarta rikolto 2013. Premiitaj verkoj de la Belartaj
  Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio
  de div. aŭtoroj
 • Valentin Melnikov pri Marina de Sten Johansson
 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri Rudolfo kaj Hermina aŭ La amo igas inventema de Johann Martin Schleyer
 • Ricardo Felipe Albert Reyna pri Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj de Pío Baroja
 • Cindy McKee pri Kristnaskaj rakontoj el franca Kanado de Louis Fréchette
 • Gerrit Berveling pri La Dresdena Sinjorina preĝejo. Kroniko de la jaro 1000 ĝis hodiaŭ de Jürgen Helfricht
 

 

 
   
  © Mondial