boao

Boao-emblemo
La emblemo de BA: BA-o gardata de boao en ĉi linoleumgravuraĵo de Uday Dhar.

Pliaj detaloj
Beletra Almanako ampleksas inter 130 kaj 176 paĝoj.

Vi povas mendi ĉiujn numerojn de BA, unuope aŭ kiel pluropon.

Vi povas aboni tra UEA.

Varbu por BA
Vi povas helpi nin disvastigi BA-on per aĉeto de unu el niaj t-ĉemizoj, kiujn vi povas porti dum Esperanto-aranĝoj.
(Klakante sur la ligon, vi forlasas la paĝojn de Beletra Almanako.)

Karaj amikoj,

Abonu Beletran Almanakon por 2015 tra UEA!


VIDU BA KIEL BITLIBRON!

(Bitlibro estas nomo preferinda al la jen kaj jen uzata anglismo e-libro.)
Vi povas aĉeti elektronikajn BA-ojn tra Guglo.
Beletraj Almanakoj (klaku BA-numeron, por eklegi): BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, BA6, BA7, BA8, BA9, BA10, BA11, BA12, BA13, BA14, BA15, BA16, BA17, BA18, BA19, BA20, BA21, BA22

Beletra Almanako - kovrilo

Beletra Almanako (BA) estas literatura periodaĵo, lanĉita en septembro 2007. Komence ĝi publikiĝis ĉiun sesan monaton, sed ekde 2009 ĝi aperas trifoje jare, en februaro, junio kaj oktobro. Ĝin eldonas Ulrich Becker (Mondial, Novjorko) kaj redaktas Probal Daŝgupto, István Ertl, Tim Westover, Jesper Lykke Jacobsen kaj Suso Moinhos.

La almanakon oni povas jen aboni anticipe kiel revuon (prefere ĉe UEA), jen mendi aŭ aĉeti kiel unuopan libron: BA aperas en normala mezgranda libroformato, kaj ĝi estas facile mendebla, pagebla, aĉetebla, recenzebla aŭ donacebla al amikoj.

BA enhavas diversajn rubrikojn, nome pri poezio, prozo fikcia aŭ nefikcia, eseoj, recenzoj, teatro ktp, originale kaj traduke. Laŭ interkonsento kun UEA, BA havas la rajton publikigi la verkojn premiitajn en la Belartaj Konkursoj. Kompreneble, ankaŭ verkoj nepremiitaj povas aperi en BA, kondiĉe ke la aŭtoroj sendas ilin al la redaktejo!

Aŭskultu Jorge Camacho paroli pri Beletra Almanako (YouTube)


Aĉetu BA1 ĝis BA15 je ridinde favora prezo; aĉetu BA por 2013 kaj 2014:

  • BA-legantoj en Eŭropo, Azio, Aŭstralio, Latin-Ameriko kaj Kanado kiuj volas aboni BA por 2014 (3 kajeroj: BA 19, 20, 21), uzu la unuan butonon (se vi komprenas la anglan, kaj tuj volas pagi kreditkarte). (EUR 36)

  • BA-legantoj en Eŭropo, Azio, Aŭstralio, Latin-Ameriko kaj Kanado, kiuj volas aĉeti BA por 2013 (3 kajeroj: BA 16, 17, 18), uzu la duan butonon (se vi komprenas la anglan, kaj tuj volas pagi kreditkarte). (EUR 36)

  • BA-legantoj en Eŭropo, Azio, Aŭstralio, Latin-Ameriko kaj Kanado, kiuj volas mendi BA1 ĝis BA15 por nur EUR 99,00. bv. uzi la trian butonon (se vi komprenas la anglan, kaj tuj volas pagi kreditkarte). T.e. nur EUR 6.60 por ĉiu el la minimume 140-paĝaj BA-oj (inkl. sendokostoj!).

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la dekstran butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.


  • BA-legantoj en Usono, kiuj volas aboni BA por 2014 (3 kajeroj: BA 19, 20, 21), uzu la unuan butonon (se vi tuj volas pagi kreditkarte). (US$ 37)

  • BA-legantoj en Usono, kiuj volas aĉeti BA por 2013 (3 kajeroj: BA 16, 17, 18), uzu la duan butonon (se vi tuj volas pagi kreditkarte). (US$ 37)

  • BA-legantoj en Usono, kiuj volas mendi BA1 ĝis BA15 por nur US$ 99,00, bv. uzi la trian butonon (se vi tuj volas pagi kreditkarte). T.e. nur 6.60 dolaroj por ĉiu el la minimume 140-paĝaj BA-oj (inkl. sendokostoj!)

Se vi ne havas PayPal-konton, vi tamen povas pagi kreditkarte. Post la klako sur la dekstran butonon, simple trovu dekstre malsupre la linion "Don't have a PayPal account?" (t.e. "Ĉu vi ne havas PayPal-konton?") kaj ekklaku, por trovi la necesan formularon.


Legeblas en BA materialo speciale verkita por ĝi, sed ankaŭ altkvalitaj tekstoj jam pli frue aperintaj en la reto tamen ne surpapere. Ni invitas vin proponi aŭ anonci materialon, propran aŭ aliulan (vidu niajn regulojn por formatigo de manuskriptaj tekstoj).

Bonvenas ilustristoj kaj desegnistoj.
KROME: Se vi ŝatas anonci ion aŭ varbi por io BA ankaŭ disponas pri spaco tiucela. Bonvolu skribi al la eldonejo (informo@librejo.com) por intertrakti pri la anonco kaj la prezo.

Eldonejoj dezirantaj aperigon de recenzoj de eldonaĵoj bv. sin turni unue al redaktejo@gmail.com. (Sufiĉas la sendo de nur unu ekzemplero rekte al la recenzonto, post interkonsento kun BA).

 
 
 

Mendi BA-on de retaj librovendejoj (klaku).

Mendu el:

Ameriko:

Usono:

Amazon.com

Barnes&Noble
Book Depository

Kanado:

Amazon

BookMob


Eŭropo:

Nederlando:

UEA

Britio:

Book Depository

Amazon
Bookstore.co.uk

Irlando:

Books Unlimited

Germanio:

Amazon
Buecher.de
Libri (Munkeno)

Francio:

Amazon

Italio:

IBS

Svedio:

Cdon.se

Adlibris

Norvegio:

Capris.no

Finnlando:

Booky.fi

Estonio:

Krisostomus

Azio:

Japanio:

Amazon

Barato:

Flipcart
NBC India
InfiBeam

Hongkongo:

Paddiefield


Oceanio:

Aŭstralio:

Angus & Robertson
Fishpond
Booktopia
Borders

Novzelando:

Loot

TheNile.co.nzAfriko:

Niĝerio:

Kalahari.com.ng


Sudafrikio:

Kalahari.net

Kenjo:

Kalahari.co.ke

 

  © Mondial