Information in English about our international literary magazine.

Beletra Almanako - kovriloKaraj amikoj,

Beletra Almanako (BA) estas literatura periodaĵo, lanĉita en septembro 2007. Komence ĝi publikiĝis ĉiun sesan monaton, sed ekde 2009 ĝi aperas trifoje jare, en februaro, junio kaj oktobro. Ĉiu kajero havas inter 136 kaj 176 p. Ĝin eldonas Ulrich Becker (Mondial, Novjorko) kaj redaktas Anina Stecay, Probal Daŝgupto, István Ertl, Jesper Lykke Jacobsen, Nicola Ruggiero kaj Suso Moinhos. Teknike asistas Tim Westover.

La almanakon oni povas jen aboni anticipe kiel revuon (prefere ĉe UEA), jen mendi aŭ aĉeti kiel unuopan libron ĉe UEA: BA aperas en normala mezgranda libroformato, kaj ĝi estas facile mendebla, pagebla, aĉetebla, recenzebla aŭ donacebla al amikoj.

BA enhavas diversajn rubrikojn, nome pri poezio, prozo fikcia aŭ nefikcia, eseoj, recenzoj, teatro ktp, originale kaj traduke. Legeblas en BA materialo speciale verkita por ĝi, sed ankaŭ altkvalitaj tekstoj jam pli frue aperintaj en la reto - tamen ne surpapere. Ni invitas vin proponi aŭ anonci materialon, propran aŭ aliulan (vidu niajn regulojn por formatigo de manuskriptaj tekstoj).

La aktuala numero estas Beletra Almanako 38 (BA38).


Aŭskultu Jorge Camacho (nian eksan ĉefredaktoron) paroli pri Beletra Almanako (YouTube)


Bonvenas ilustristoj kaj desegnistoj.

KROME: Se vi ŝatas anonci ion aŭ varbi por io, BA ankaŭ disponas pri spaco tiucela. Bonvolu skribi al la eldonejo (informo@librejo.com) por intertrakti pri la anonco kaj la prezo.

Eldonejoj dezirantaj aperigon de recenzoj de eldonaĵoj bv. sin turni unue al redaktejo@gmail.com. (Sufiĉas la sendo de nur unu ekzemplero rekte al la recenzonto, post interkonsento kun BA).Bonvolu skribi al ni: redaktejo@gmail.com (por kontribuoj) kaj informo@librejo.com (por mendoj/abonoj).
Vizitu niajn aliajn retejojn: librejo.com, bitlibroj.com, mondialbooks.com!